BS Hendrik Conscience

dynamische, groen, leuk

Huiswerkvisie

We stappen af van het principe “blaadje geven”, huistaken moeten functioneler en sterk verminderen in volume. We zijn namelijk van mening dat kinderen na schooltijd nood hebben aan ontspanning : ze moeten kunnen spelen, sporten, bewegen, rust nemen, …

Maar, in de huidige maatschappij en voor het behalen van de eindtermen kan het niet anders dan dat er thuis af en toe ook nog een aantal zaken verder opgepakt worden.

Vooral voor het behalen van een aantal eindtermen rond ‘leren leren’ alsook het automatiseren van leerstof is het noodzakelijk soms huiswerk te voorzien.

Huiswerk roept meestal heftige reacties op. Er zijn voor- en tegenstanders. Voor kinderen is het meestal niet hun favoriete bezigheid. Vele van onze leerlingen doen tal van naschoolse activiteiten waardoor huiswerk vaak een last is en niet de maximale kansen biedt die wij als school zouden willen. Daarnaast hebben vele ouders het gevoel dat ze hun kinderen niet kunnen helpen omwille van taal, gebrek aan tijd

Huiswerk is in die situatie niet meer vanzelfsprekend. Ouders vragen: ‘Wie helpt mijn kind, want ik kan het niet?’ Er wordt dan vaak hulp van externen ingeroepen, bijlessen georganiseerd…

 

Wat zijn onze concrete afspraken?

1e graad:

 • Nadruk ligt op automatiseren van woordjes en korte zinnen lezen (aanvankelijk lezen), splitsingen, getalbeelden en tafels -> hiervoor zullen er stelselmatig spelletjes ontworpen worden die mee naar huis kunnen. Er gaan dus enkel huistaken mee naar huis mbt Leerlingen krijgen een week de tijd om dit te plannen, hiervoor zal een begeleidend blad gebruikt worden om hen te laten groeien.
 • Lessen leren komt nietvoor in de 1e graad (we toetsen parate kennis en het proces dat de kinderen hiervoor afleggen in de klas)
 • Elektronisch platform gekoppeld aan onze leermethoden: net. en Kweetet. Hier kan naar hartenlust geoefend worden, de leerkracht vult deze gedurende het schooljaar aan met oefeningen.

 

2e graad:

 • Nadruk ligt vooral op functionele taken (opzoeken op internet, bibliotheek…ter voorbereiding van lessen in de klas)
 • Voorbereiding voor toets, dictee kan meegegeven worden -> 2 opdrachten per week gaan mee naar huis met een voorbereidingstijd van minimaal 1 week (zo leren de leerlingen plannen)
 • Aansporen om dagelijks wat te lezen, lezen blijft een belangrijk aspect
 • Elektronisch platform gekoppeld aan onze leermethoden: net. en Kweetet. Hier kan naar hartenlust geoefend worden, de leerkracht vult deze gedurende het schooljaar aan met oefeningen.

 

3e graad:

 • Nadruk op functionele taken, het leren plannen krijgt veel aandacht en staat centraal in de 3e graad
 • Voorbereiding voor toets, dictee kan meegegeven worden  -> 3 tot max. 5 opdrachten per week gaan mee naar huis met een voorbereidingstijd van minimaal 1 week
 • Aansporen om te lezen, lezen blijft belangrijk
 • Spreekbeurten, toetsenperiodes komen ook op bepaalde tijdstippen aan bod ter voorbereiding op het secundair onderwijs.
 • Elektronisch platform gekoppeld aan onze leermethoden: net. en Kweetet. Hier kan naar hartenlust geoefend worden, de leerkracht vult deze gedurende het schooljaar aan met oefeningen.