BS Hendrik Conscience

dynamische, groen, leuk

Internationale projecten

Brussel is binnen Europa de meest kosmopolitische stad en zelfs de 2e ter wereld na Dubaï. Mede door de vele internationale instellingen is 63% van de inwoners in Brussel niet in België geboren. Als school zien wij dit als een enorme rijkdom en een fantastische omgeving om hierin kinderen op te voeden.

Wij vinden het dan ook zeer belangrijk om onze kinderen onder te dompelen in deze wereld door deel te nemen aan internationale projecten zodat zij kunnen uitgroeien tot echte wereldburgers.

Meer info over afgelopen en lopende projecten op onze school

 • CATCH-project: “Children architect to create homes” een project tussen Griekenland – Italië – Portugal – Polen – Turkije en België over architectuur. Dit liep op onze school van september ’13 tot juni ’16. De inzichten die hierbij werden opgedaan worden nu verder gezet in onze manier van lesgeven. Juf Pascale, directeur Johan en enkele leerlingen reisden in deze periode naar: Italië, Portugal, Griekenland, Polen en Turkije en deden zo inspiratie op over het thema architectuur  binnen een basisschool. Klik hier voor meer info omtrent dit project

 

 • HESTIA-project: “Helping students in Acceptance” een project met als thema immigratie, vluchtelingen en anders zijn tussen de landen Griekenland – Italië – Portugal – Spanje – Nederland en België dat van start kan ging in september ’17 en loopt tot juni ’19. Juf PascaleJuf Annelies, Juf An, Juf Karen , juf An en directeur Johan zetten hun schouders onder dit project. klik hier voor meer info.

 

 • OUTDOOR LEARNING: Omwille van ons grote groene domein willen wij het leren nog meer naar buiten brengen. Daarom schreven wij een KA2 project en dit werd ook goedgekeurd. Dit project gaat van start in september ’18 en loopt tot juni ’20. 8 leerkrachten zullen de kans krijgen om opgeleid te worden in Zweden, Het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië als outdoor teachers.

 

 • KINDERCOACH: Juf Viviane en juf Isabelle zijn in september 17 gestart met een opleiding tot kindercoach. Deze opleiding duurt tot juni ’19. Voor hun opleiding reizen zij naar Nederland. Voor meer info: klik hier

 

 • TACCLE-projecten: Juf Annelies reisde in 2015 naar Italië waar ze ondergedompeld werd in de wereld van ICT in de klas. Het project kreeg de naam TACCLE 3. Deze manier van werken past juf Annelies regelmatig toe in haar lesgeven bij kleuters. Ook juf Laura en Juf Sandrine zullen een vervolgcursus op dit Taccle project volgen. Juf Laura in Barcelona, Spanje en juf Sandrine in Duitsland voor TACCLE 4.

 

 • SCHOLENBAND: een project met een school in Zuid-Afrika, Kaapstad dat zijn opstart zal kennen in september ’18. We wisselen ervaring en ontwikkeling van onderwijsexpertise uit. Voor onze school wordt zo de kennis over het Zuiden verdiept en voor de school in Kaapstad de kennis over het noorden, er ontstaat dus een lerend netwerk tussen Noord en Zuid. Dit draagt bij aan de professionele ontwikkeling van leraren. De band verruimt ook de blik van de leerlingen, ze kunnen de dingen bekijken vanuit het perspectief van hun vrienden uit een andere klas. In plaats van een spiegel krijgen ze een venster op de wereld. Verschillende collega’s zullen in de periode 2019 – 2026 de kans krijgen om naar Zuid-Afrika te reizen om kennis te maken met onze partnerschool in Bloemfontein. Klik hier voor meer info

 

 • PENNEN: een project waarbij kinderen uit verschillende Europese landen met elkaar in contact staan door simpelweg pen en papier. Zo stuurden zij bijvoorbeeld met Kerst een kerstkaartje naar elkaar. Dit initiatief is op eigen middelen door een leerkrachtennetwerk binnen Europa ontstaan, zonder de hulp van een externe organisatie. Foto’s vinden jullie terug op de klasblogs

 

 • STUDIO GLOBO: regelmatig gebeuren er in een aantal klassen projecten in samenwerking met Studio Globo waarbij er ook een land in de kijker staat. In 2014 was dit Chili, in 2016 liep er een project over Burkina Faso.

 

 • INCLUSIONJuf Pascale was in mei 2017 naar München gereisd om daar een cursus: “creative and cultural education – inclusive approaches” te volgen. Ook juf Romina ging in oktober 2017 naar Slovenië voor een project rondom Inclusie binnen onderwijs, zij kwam o.a. terug met nieuwe inzichten over speelplaatswerking.

 

 • INNOVATIONDirecteur Johan reisde naar Barcelona, Spanje in november 2016 waar hij kon zien hoe meertalig onderwijs op een creatieve wijze aan bod komt binnen een basisschool. In november 2017 kwam hij samen met 20 andere directeurs uit Europa in Poitiers te Frankrijk om er een opleiding innovatief leiderschap in onderwijs te volgen. In november 2018 reisde hij naar Stockholm, Zweden om best practices in het Zweedse onderwijs te observeren.

 

 • TALKJuf Annelies , Juf Kaat en Juf Katrien startten in januari 2018 een project op voor de overgang van 3e kleuterklas naar 1e leerjaar. Hiervoor werken ze nauw samen met scholen in Roemenië en Tsjechië

 

Om ons blijvend te professionaliseren en kwaliteitsvol onderwijs te kunnen bieden gaan wij regelmatig eens kijken in andere scholen binnen Brussel/Vlaanderen om zo good practices naar onze school te kunnen brengen. Maar ook bij de buren in Europa zijn er heel wat prachtige voorbeelden te zien om de kwaliteit van ons onderwijs naar een hoger niveau te tillen.