BS Hendrik Conscience

dynamische, groen, leuk

Meertalig onderwijs

Het taalbeleid is en blijft prioritair voor onze school. Gezien de Brusselse context proberen we onze leerlingen te stimuleren in het meertalig denken en spreken. Daarom stapte onze school een aantal jaren geleden in het STIMOB-project van de Vrije Universiteit Brussel.

STIMOB staat voor “stimulerend meertalig onderwijs in Brussel“. Onze school onderwijst dus een deel van het curriculum vanaf de derde kleuterklas in het Frans en in het 6e leerjaar aangevuld met Engels.

Het gaat in onze school over 1 uur Frans in de 3e kleuterklas en de 1e graad en 2 uur Frans vanaf het 3e leerjaar. In het 6e leerjaar van de lagere school vullen we dit verder aan met 1u Engels. We opteren er voor om het Frans vooral via muzische en wiskunde aan onze leerlingen aan te bieden, met in de 3e graad ook de nodige grammatica. Op die manier beschikken onze leerlingen op het einde van het 6e leerjaar over de nodige kennis van de Franse taal om aan te sluiten bij het secundair. Sinds het schooljaar ’12 – ’13 loopt het CATCH-project op onze school, dit is een uitwisseling tussen basisscholen in Turkije, Spanje, Italië, Polen, Griekenland en onze school, klik hier voor meer info.

Deze vorm van meertalig onderwijs sluit aan bij de Europese CLIL- methodologie (content and language integrated learning) en steunt volgens Professor Van De Craen op volgende 5 principes:

 • Het optelprincipe
 • Het herhalingsprincipe
 • De transfer
 • De versterkte cognitie
 • Het betere brein

In de lessen STIMOB creëren we activiteiten waarin het kind persoonlijk betrokken wordt, waarin de eigenheid van elk kind extra belicht wordt in de wijze waarop hij of zij communiceert. De non-verbale lichaamstaal, die direct waarneembaar en spontaan aanwezig is en vooral zeer begrijpbaar door alle kinderen, zijn een bron aan materiaal om daarna te gaan verbaliseren. Ongeacht de spreektaal wordt lichaamstaal direct begrepen. De directe ervaring is zeer aanschouwelijk materiaal om taal eerst te begrijpen en te gebruiken achteraf.

We kunnen al spelend beginnen in de derde kleuterklas door te bewegen. Zo leren de kinderen de klanken van een ‘nieuwe’ taal kennen vooraleer te starten in het eerste leerjaar. Zelfs Franstalige kinderen beschikken op die leeftijd nog niet over een brede waaier aan woordenschat. Zo zal de kloof of het verschil in woordenschat tussen de beginners en de gevorderden nooit zo groot zijn dan wanneer men bijvoorbeeld pas met Franse lessen zou starten vanaf het vijfde leerjaar.

Enkele conclusies met betrekking tot STIMOB-onderwijs, zijn terug te vinden in : ‘Het duurzaam lerende brein – De meerwaarde van meertaligheid’ van Piet van de Craen, Katrien Mondt en Evy Ceuleers

 1. STIMOB-leerlingen gedijen voorspoedig, ongeacht hun taalachtergrond
 2. STIMOB-leerlingen halen na 4 jaar betere resultaten dan controle-school leerlingen: voor hoofdrekenen en metend rekenen zijn de resultaten significant beter; ook hun begrippenkennis is beter.
 3. De moedertaal van STIMOB-leerlingen wordt positief beïnvloed
 4. STIMOB-leerlingen vertonen een meer open attitude t.o.v. anderstaligen
 5. Meertalig onderwijs verhoogt het abstractievermogen van leerlingen waardoor ze beter voorbereid aan het secundair onderwijs beginnen.
 6. Meertalig onderwijs leidt tot een aanscherping van de cognitieve vermogens van leerlingen.

Voor meer informatie over ons meertalige project, kan je contact opnemen met directeur Johan De Bus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s