BS Hendrik Conscience

dynamische, groen, leuk

Ons verhaal

Basisschool Hendrik Conscience is een school van het GO! en gaat voluit voor de slogan “een nieuwsgierige blik op de toekomst”. We proberen hiermee onze leerlingen te stimuleren zich steeds verder te ontwikkelen en altijd open te staan voor verandering en vernieuwing. Het huidig onderwijsklimaat situeert zich binnen een snel veranderende maatschappij. Deze laat zich vooral opmerken in de technische evolutie, de explosie van informatie- en communicatietechnologieën. Hun omvang en tempo is in die mate gegroeid, dat deze uitbreiding nog onmogelijk bij te houden is. Door het inschakelen van techniekcoachen die de klastitularissen ondersteunen willen wij onze kinderen voorbereiden om op een veilige manier, maar met de nodige vaardigheden uit te dagen om aan techniek te doen. Ook een ICT-coach, gaat samen met de leerkrachten aan de slag hiervoor hanteren zij de volgende ICT visie (klik op het woord)

Het nieuwsgierig uit onze slogan verwijst naar de stimulans die wij onze leerlingen proberen mee te geven om levenslang te blijven leren en zich telkens leergierig op te stellen. De sleutelcompetenties voor de 21e eeuw krijgen daarom een centrale plaats. Het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid voor deze wereld en alles daaromheen dragen we hoog in het vaandel. De vele internationale projecten waar Hendrik Conscience aan deelneemt zijn hier zeker een voorbeeld van. Daarnaast gaan wij naar de toekomst toe nog meer inzetten op het ontdekken en stimuleren van de talenten van onze kinderen.

Verder plaatsen we het kind centraal in onze school en proberen we hen te stimuleren op allerlei manieren. Vertrekkende vanuit de kwaliteiten van elk kind gaan we trachten hen zo veel mogelijk te laten evolueren, met het bereiken van de eindtermen in het 6de leerjaar als minimumdoel. Voor een extra woordje uitleg hierover verwijzen we graag naar onze zorgvisie.

Het talenbeleid is en blijft belangrijk voor onze school. Gezien de Brusselse context proberen we onze leerlingen te stimuleren in het meertalig denken en spreken. Zo wordt er extra aandacht geschonken aan het Nederlands en geven wij Frans vanaf de derde kleuterklas en het Engels op speelse wijze in het 6de leerjaar.

We streven na dat begrippen als beweging, natuur en gezonde levensstijl binnen onze school minstens even belangrijk zijn. Onze groene omgeving in de nabijheid van het Josaphatpark zien wij dan ook als een belangrijke troef om hieraan te voldoen. Onze groente- en fruittuinen, composteringsruimte, fietsenstalling, kippen, groene-vingers-project zijn maar een paar voorbeelden om aan te tonen dat wij onze kinderen dagelijks bewust willen maken om hun steentje bij te dragen voor een beter leefmilieu. Onze speelplaats is dan ook volledig ingericht met het oog op het ontdekken en genieten van de natuur, hier zit dan ook een duidelijke speelplaatsvisie achter waarbij ook een groot aantal leerkrachten een opleiding gekregen hebben tot outdoor teachers.

Ook voor huiswerk hanteren wij strikte afspraken. Sinds 2015 zijn wij afgestapt  van het principe “blaadje geven en tegen morgen gemaakt”. Huistaken zijn functioneler en minder in volume. De nadruk ligt ook veel meer op het leren plannen van taken en lessen. We zijn van mening dat kinderen na schooltijd ook nood hebben aan ontspanning : ze moeten kunnen spelen, sporten, bewegen, rust nemen, …

Maar, in de huidige maatschappij en voor het behalen van de eindtermen kan het niet anders dan dat er thuis ook nog een aantal zaken verder opgepakt worden. Vooral voor het behalen van een aantal eindtermen rond ‘leren leren’ alsook het automatiseren van de leerstof is het noodzakelijk om soms huiswerk te voorzien. De afspraken staan duidelijk beschreven in onze huiswerkvisie . Om het leren leren onder de knie te krijgen, doen wij beroep op de kindercoach van onze school die een specifieke opleiding leren leren heeft gevolgd.

Daarnaast proberen wij leerlingen te stimuleren door als spel tot leren te komen via onze spelotheek. Gedurende 3 keer per week kunnen kinderen hieruit pedagogische spelen uitlenen en mee naar huis nemen. Ook de tijd na school willen wij nuttig invullen door de leerlingen uit te dagen, daarom bieden wij een waaier aan activiteiten aan waarvoor onze leerlingen zich kunnen inschrijven. Een overzicht van de naschoolse activiteiten.

Het PPGO! is de basis van ons beleid. Dit is een basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen. Een open geest, ambitie, innovatief, mondig, samenwerken, wereldburger… zijn maar enkele waarden die wij dagdagelijks nastreven. Het PPGO is een referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! naast onderwijs ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt. Lees hier het volledige document.

Verder proberen wij ons uiterste best te doen om een fantastisch en dynamisch team te zijn. Het spreekt voor zich dat we deze vele doelstellingen echter niet met onze onderwijspartners alleen kunnen behalen. Daarom rekenen wij op de steun en medewerking van alle ouders om deze vooropgestelde projecten zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Tevens evolueert de goede ouderbetrokkenheid nog meer naar ouderparticipatie. Ouders die meedenken en handelen in het belang van alle schoolkinderen is een enorme meerwaarde voor ons als school. Wij zijn dan ook als schoolteam apetrots op ons oudercomité “De Gouden Ganzenveer”, genaamd naar het stripverhaal van Suske en Wiske waar Hendrik Conscience een hoofdrol in speelt.

Het Hendrik Conscienceteam staat alvast klaar om er met jou en jouw kind(eren) een boeiend onderwijstraject van te maken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s