BS Hendrik Conscience

dynamische, groen, leuk

Project ‘Outdoor basisscholen in Brussel’

Onze school is, samen met vier andere Brusselse GO!-basisscholen, partner in het internationale KA1-project ‘Outdoor basisscholen in Brussel’ dat gefinancierd wordt via het Erasmus+-programma van de Europese Commissie.

Onze school en het Pedagogisch Project van het GO! -onderwijs streven naar kwaliteitsvol en innovatief onderwijs voor elke lerende, ongeacht afkomst, thuissituatie, cultuur… We willen er dus voor zorgen dat onze leerlingen alle kansen krijgen om op te groeien tot actieve, gezonde en kritische (wereld)burgers die duurzaam en respectvol omgaan met maatschappij en milieu.

De vijf Brusselse GO!-basisscholen van ons projectconsortium zijn allemaal onderwijsinstellingen die gelijke kansenonderwijs hoog in het vaandel dragen en die de voorbije schooljaren sterk hebben geïnvesteerd in de inrichting van hun groene schooldomein of dit op korte termijn zullen doen. De gemeenschappelijke wens van onze verschillende scholen is dan ook het ten volle benutten van die groene schooldomeinen en deze te gebruiken als pedagogische en didactisch verantwoorde omgeving. We beogen het opdoen van gerichte ervaringen, buiten lesgeven en al onze kinderen de mogelijkheid bieden om op een speelse, gezonde en natuurlijke wijze tot leren te komen.

Hiervoor moet er op schoolbeleidsniveau een visie rond ‘outdoor learning’ ontwikkeld worden en bekeken worden hoe we deze visie in de praktijk kunnen omzetten. Onze schooldirecteurs moeten dan ook goed weten welke meerwaarde ‘outdoor education’ biedt voor hun onderwijsinstelling, maar ook wat de organisatorische struikelblokken zijn en hoe ze ouders best overtuigen van en betrekken in deze innovatieve onderwijsmethode. Een jobshadowing in authentieke Zweedse ‘outdoor schools’ zal hen de nodige kennis omtrent ‘outdoor school policies’ en de gevolgen van de implementatie hiervan in de dagelijkse lespraktijk bijbrengen. Ook een lid van de ouderraad en een lid van de raad van bestuur van onze scholengroep zullen mee op jobshadowing gaan teneinde het draagvlak te verbreden via onze ouderwerking en op beleidsniveau van onze scholengroep.

Ondersteunende cursussen

Om ‘outdoor education’ in te richten, hebben we bovendien competente professionals nodig die met kennis inzake en weldoordachte lesmethodieken de kinderen kunnen stimuleren, motiveren, uitdagen en ondersteunen.

  1. In de cursus ‘Learning in a natural environment’ in het Verenigd Koninkrijk hebben twee leerkrachten van elke school theoretisch inzicht verworven in het leerproces van kinderen in een natuurlijke omgeving.
  2. In de cursus ‘Nature as a fantastic classroom’ in Zweden hebben zij de nodige vaardigheden en tools verwerven om ‘outdoor learning’ toe te passen in hun eigen lespraktijk en innoverende methodieken en lesideeën te hanteren om de leerlingen niet enkel de leerstof van de verschillende vakgebieden bij te brengen, maar evenzeer sociale en onderzoeksvaardigheden (bv. samenwerken, probleemoplossend denken…).
  3. Ten slotte hebben onze leerkrachten in de cursus ‘New ways of learning developing creativity, motivation and curiosity’ te Tsjechië geleerd hoe ze door buitenactiviteiten hun klasmanagement kunnen verbeteren, hoe ze hun leerlingen kunnen motiveren en hoe ze hun nieuwsgierigheid kunnen aanwakkeren door zelf de leerstof te ervaren en mede in te staan voor hun eigen leerproces.

Programma

Van 22 november 2019 tot en met 1 december 2018 volgden 10 leerkrachten de 10-daagse cursus ‘Learning in the Natural Environment’ van Amber Initiatives in Plymouth (VK). Hier kregen de deelnemers een eerste theoretisch kader omtrent outdoor education mee. Ze ontdekten mogelijkheden om rond ‘buitenleren’ aan de slag te gaan, maar ook de uitdagingen. Ze keerden terug met leuke lesideeën en uitgewerkte lesson plans.

Van 19 tot en met 24 mei 2019 volgden 10 andere leerkrachten de 6-daagse cursus Nature as a fantastic classroom van OutdoorEd te Linköping in Zweden. Deze zeer kwaliteitsvolle cursus, gegeven door experten in outdoor education, werd niet enkel theoretisch zeer goed onderbouwd, maar bracht de theorie ook onmiddellijk in de praktijk. De deelnemers hebben hier een echte outdoor-ervaring opgedaan en zijn laaiend enthousiast en doordrengd van inspiratie teruggekeerd om de opgedane lesideeën (met zeer zinvolle praktische tips) meteen te implementeren in hun lespraktijk. Ervaringsgericht lesgeven hebben ze hier aan den lijve en met al hun zintuigen mogen ondervinden.

Dit schooljaar vlogen we er ook meteen weer in. Van 8 tot en met 13 september 2019 volgden opnieuw 10 leerkrachten de opleiding New Ways Of Learning Developing Creativity, Motivation And Curiosityte Praag (CZ). Ook deze opleiding werd verzorgd door het expertenteam van OutdoorEd en bood de deelnemers een hands-on praktijkervaring in creatief en stimulerend lesgeven d.m.v. outdoor education. Door onder andere zelf eten te verzamelen in de natuur en samen outdoor te koken ontdekten ze zo hoe je via outdoor education aan de persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen kan werken. Bagage vol inspiratie, toffe lesideeën en een hoop praktijkervaring waren ook hier het resultaat.

In de eerste week van december 2019 zullen 12 personen (directeurs, leerkrachten, zorgcoördinatoren, ouder, een lid van de Raad van Bestuur van onze scholengroep – en met het budget organisational support ook één van onze architecten van de dienst Infrastructuur) op jobshadowing gaan in Zweden. Ze worden daar ontvangen door Anders Scszepanski, professor en expert in Outdoor education, en SPETSA. Zij zullen de deelnemers meenemen naar echte outdoor primary schools in Zweden en hen zo nauwer laten kennismaken met hun dagelijkse werking, organisatie, schoolinfrastructuur en aanpak. De deelnemers kunnen goede praktijkvoorbeelden in actie zien, vragen stellen en in gesprek gaan met de directeurs, leerkrachten, leerlingen en experts ter plaatse en aldus geïnspireerd en gewapend met do’s en don’ts terugkeren om het geleerde te implementeren in de eigen onderwijspraktijk.

In voorjaar 2020 zal professor Anders Szczepanski (van de universiteit van Linköping en via SPETSA) 5 dagen naar Brussel komen en in intensieve workshops in onze 5 deelnemende scholen aan de slag gaan met onze schoolteams omtrent de implementatie van outdoor education: tips voor infrastructuur en organisatie, materialen, visieontwikkeling rond outdoor education, concrete lespraktijken enz.

 

> Lees hier meer over dit Outdoor Scholenproject