BS Hendrik Conscience

dynamische, groen, leuk

Speelplaatsvisie

Onze droom was om van onze speelplaats de tuin te maken die vele van onze kinderen niet ter hunne beschikking hebben. Door de nodige subsidies hebben we deze droom kunnen verwezenlijken tijdens het schooljaar 2015 – 2016. Hiervoor werkten wij samen met Plant en Houtgoed, die gespecialiseerd zijn in het maken van natuurlijke speelruimtes voor kinderen.

We wilden een groene oase ontwerpen en aanleggen waar de fantasie van kinderen wordt geprikkeld, ze met natuur in aanraking komen en zich kunnen uitleven in de spelvorm die past bij de stemming waarin ze zich bevinden. Een buitenruimte waar kan geravot worden maar waar ook tot rust kan gekomen worden.

Onze speelplaats steunt op verschillende ontwerpprincipes die gehanteerd werden bij het aanleggen ervan:

  • Door een adequate zonering kunnen verschillende spelvormen harmonieus naast elkaar ontwikkeld worden waardoor kinderen zelf voor een spelvorm kunnen kiezen
  • Speelaanleidingen met open vormgeving worden aangeboden en geïntegreerd op een manier die een gevarieerd speellandschap doen ontstaan
  • De ganse buitenruimte wordt ingericht tot een groene oase waar de kinderen met de lokale natuur in aanraking komen en die bruist van de biodiversiteit
  • Door een gevarieerd natuurlijk materiaal gebruik en door de inbreng van veel geurende planten worden alle zintuigen geprikkeld

Er wordt nu gewerkt aan een ideeënboek waarmee de leerkrachten aan de slag kunnen om het maximum uit de gecreëerde buitenruimtes te halen. Daarnaast zal de speelplaats zo veel mogelijk gebruikt worden tijdens de lessen alsook het onderhoud ervan zal van en door de leerlingen gebeuren. Op die manier krijgen de leerlingen veel respect en leren ze ook omgaan met natuur.

Het hele jaar door loopt ook ons groene vingersproject, waarbij elke week een klas specifieke taken krijgt mbt het leefmilieu:

  • trofee groene vingers komt naar de klas en staat centraal
  • afval verzamelen op het domein
  • het water en voeding van de kippen controleren
  • dagelijks verse eitjes rapen
  • afval uit het kippenperk verwijderen
  • het klastuintje verzorgen